Omejitev odgovornosti

Tukaj najdete naše omejitve odgovornosti

Axon Lab d.o.o.
Rimska ulica 4
SI-2310 Slovenska Bistrica
Phone: +386 59 33 44 90
Fax: +386 59 33 44 92
info@axonlab.si

ID za DDV: SI42010705

Pravno obvestilo

Pogoji dostopa in uporabe  spletne strani
Zahvaljujemo se vam za vašo poizvedbo po izdelkih in storitvah podjetja Axon Lab. Z dostopom do spletne strani in njenih povezav (kot uporabnik) izjavljate, da razumete pogoje uporabe ter  se z njimi strinjate.

Namen spletne strani
Namen spletne strani je posredovanje informacij o našem podjetju, storitvah in izdelkih. Z vstopom uporabnika na spletno stran podjetja Axon Lab. z njim ne sklepa nikakršnega pogodbenega razmerja. Podjetje Axon Lab. si bo prizadevalo, da bodo vsebine na tej spletni strani ažurne, popolne in resnične. Ker se lahko objavljene vsebine hitro spreminjajo, ne moremo zagotavljati njihove ažurnosti, pravilnosti in popolnosti.
Informacije na tej spletni strani ne pomenijo zavezujoče podpore za odločanje in odgovorov na vprašanja pri svetovanju ter na njihovi podlagi ne sprejemajte odločitev, povezanih z delovnim pravom, in drugih odločitev. Vsaka odločitev, ki jo sprejmete na podlagi objavljenih informacij na tej spletni strani, je povsem na lastno odgovornost uporabnika.

Funkcije te spletne strani
Podjetje Axon Lab ne odgovarja in ne zagotavlja, da bodo funkcije spletne strani stalno in neprekinjeno razpoložljive, brez napak ali da bodo napake odpravljene ali da bo spletna stran ali ustrezni strežnik brez virusov ali drugih škodljivih vsebin.

Povezave do spletnih strani, ki niso last podjetja Axon Lab
Spletna stran vsebuje povezave do spletnih strani drugih ponudnikov. Njihova vsebina ni pod nadzorom podjetja Axon Lab, zato podjetje ne odgovarja za njihovo pravilnost, popolnost in resničnost.

Odgovornost
Za vsebine na tem spletnem mestu ne dajemo nikakršnih zagotovil ali jamstev. Podjetje Axon Lab je odgovorno le za lastne vsebine na spletnem mestu. Izključena je vsakršna odgovornost za škodo, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe tega spletnega mesta, če do nje ni prišlo naklepno ali zaradi velike malomarnosti.

Avtorske pravice
© Copyright Axon Lab AG, CH-5405 Baden (Švica). Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafike, zvok, animacije in videoposnetki ter njihova razporeditev na spletni strani podjetja Axon Lab so zaščiteni s predpisi s področja varovanja avtorskih pravic ter drugimi predpisi. Vsebine te spletne strani ni dovoljeno razmnoževati v komercialne namene, je širiti, spreminjati ali dati na razpolago tretjim osebam. Opozarjamo, da so slike na spletnih straneh deloma v avtorski lasti tretjih oseb.

Znamke, intelektualna lastnina
Če ni navedeno drugače, so vse znamke na tej spletni strani zaščitene kot last podjetja Axon Lab v skladu s predpisi, ki urejajo področje intelektualne lastnine. To še posebej velja za znamke, oznake tipov, logotipe in embleme. Intelektualna lastnina na tej spletni strani, kot so patenti, znamke in avtorske pravice, je zaščitena. Ta spletna stran ne daje nikakršne licence za uporabo intelektualne lastnine podjetja Axon Lab ali drugih.

Posodobitev pogojev uporabe
Podjetje Axon Lab si pridržuje pravico do spremembe pravnih obvestil skladno z zakonskimi zahtevami kadar koli in brez predhodnega obvestila. Zato predlagamo, da ob vsakem obisku naših spletnih strani vedno preverite trenutno stanje.

Varovanje podatkov

Pojasnila o piškotkih
Spletna stran uporablja storitev za spletno analitiko Google Analytics, ki jo ponuja podjetje Google Inc. (»Google«). Storitev Google Analytics uporablja t. i. piškotke, kot imenujemo besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in se uporabljajo za analiziranje uporabe spletne strani. Informacije o vaši uporabi spletne strani, pridobljene s pomočjo piškotkov, se prenesejo v strežnik in tudi hranijo v strežniku podjetja Google v ZDA. Podjetje Google bo te podatke uporabilo za vrednotenje vaše uporabe spletne strani, da pripravijo poročila o vaši dejavnosti na spletni strani in za nas opravijo druge storitve, povezane z uporabo spletne strani. Podjetje Google v nobenem primeru ne bo povezoval vašega IP-naslova z drugimi podatki podjetja Google. Namestitev piškotka lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo svojega brskalnika. Pri tem vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli izkoristiti vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki so bili pridobljeni o vas, s strani podjetja Google na zgoraj opisani način za prej navedene namene.

Pravica do informiranja in preklica
V skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov imate pravico, da kadar koli brezplačno dobite informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih hrani podjetje Axon Lab. Poleg tega lahko za osebne podatke, ki se hranijo pri nas, kadar koli zahtevate blokado, popravek ali brisanje. Poleg tega lahko svoje dovoljenje za zbiranje ali uporabo podatkov z naše strani kadar koli prekličete.

Obseg zbiranja in shranjevanja osebnih podatkov
Za uporabo naše spletne strani ni treba navajati osebnih podatkov. Ti pa so potrebni, če boste uporabljali določene osebno prilagojene storitve. To vključuje na primer poizvedbe za informacijska gradiva ali odgovarjanje na posamezna vprašanja.
Osebne podatke zbiramo samo takrat, kadar se prostovoljno odločite za vnos podatkov in za to izrecno izdate soglasje ali je to dovoljeno v skladu s predpisi. Te podatke uporabljamo samo za namene, za katere ste podali izjavo o strinjanju ali za katere je to dovoljeno v skladu s predpisi. Tudi posredovanje teh podatkov državnim ustanovam in organom poteka izključno v skladu s predpisi o informiranju ali če nas k temu zavezuje sodna odločba.
Zagotavljamo vam, da vaših osebnih podatkov brez vašega privoljenja ne bomo posredovali tretjim osebam za oglasne namene.

Spremembe predpisov o varovanju osebnih podatkov
Podjetje Axon Lab si pridržuje pravico do spremembe določil o varovanju osebnih podatkov v skladu z zakonskimi zahtevami kadar koli in brez predhodnega obvestila. Zato vam predlagamo, da ob vsakem obisku naših spletnih strani tukaj vedno preverite trenutno stanje.

Stanje
Oktober 2014